Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Tecnología de los materiales cerámicos

Aquest manual de Juan Morales Güeto és un repàs dels principis bàsics fisicoquímics de la ceràmica, estudi de les matèries primeres ceràmiques; descripció de les tècniques de vidriat i la decoració; diferents qualitats de pastes ceràmiques; diferents etapes del procés d’elaboració; criteris de qualitat ceràmica, seguretat laboral i cura del medi ambient, cosa que a criteri del professor Jesús Ma Rincón, investigador del CSIC, fa d’aquest llibre un manual de gran utilitat pràctica com a suport didàctic; dirigida fonamentalment a alumnes de les escoles de ceràmica, artesans industrials o investigadors que exerceixen la seva activitat professional al món de la ceràmica.

370 págines

Preu: 35 €

 

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top