Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

JUNTA DIRECTIVA

L’ACC està administrada per una Junta Directiva que fa les funcions d’òrgan gestor. Els seus membres són escollits periòdicament per la resta de socis.

President: Jordi Marcet

Vicepresidenta: Cristina Márquez

Secretària: Josefina Miguel

Vocal Tresorer: Manuel Diestre i Marín

Vocal de Promoció Ceràmica: Rosa Vila-Abadal

Vocal Comercial: Esther Ramos

Vocal Relacions Externes: Maria Rosa Taulés

Vocal d’Imatge i Comunicació: Cristina Márquez

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top