Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Arturo Mora i la ceràmica de reflex metàl·lic de Manises

La ceràmica de reflex metàl·lic va assolir el seu màxim apogeu durant el S. XV coincidint amb l’auge cultural i econòmic de la ciutat de València, l’important port del qual va ser la principal via de sortida per a la seua exportació.

Tot i la irrupció de la pisa policroma d’estil renaixentista que es va propagar per la península a principis del segle XVI a través de Sevilla i Talavera, i de l’expulsió dels moriscos el 1609, durant els segles XVI al XVIII els obradors de Manises aconseguiran mantenir-se produint pisa daurada, si bé dins d’uns paràmetres de popularitat i de mercat decreixent, fet que va provocar gairebé la desaparició de la tècnica del reflex metàl·lic al segle XIX.

No obstant això, a finals d’aquest segle es produeix el seu renaixement, associat al moviment historicista, que es materialitza en la recuperació de la ceràmica hispana àrab i en les diverses seqüeles que han col·laborat a mantenir amb vida a Manises aquesta especialitat fins a sobrepassar el segle XXI, com ho fa de manera brillant al taller d’Arturo Mora.

Veure vídeo

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top