Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Cerámica popular mexicana

La ceràmica, igual que altres expressions artesanals, perd la seva finalitat immediata, com és satisfer necessitats socials, per convertir-se en un article decoratiu, generalment per al consum turístic.

El llibre es presenta analitzant les ceràmiques de diferents estats de Mèxic.

Tant l’herència indígena com l’herència hispànica en la ceràmica mexicana, queden ben reflectides en aquest magnífic llibre, amb fotografies de Francesc Català Roca.

 

224 pàgines

El podeu consultar a la biblioteca de l’ACC.

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top