Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Convocatòria Projecte Residència en Ceràmica Contemporània

Bases del concurs de projectes per a l’adjudicació d’un contracte de serveis artístics per al desenvolupament d’un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica de la ceràmica

Convocatòria en col·laboració amb l’Escola Municipal d’Art de Girona

L’objecte d’aquest concurs és la selecció d’un projecte de creació artística vinculat amb la tècnica de la ceràmica amb l’objectiu de promoure la creació contemporània en ceràmica a la ciutat, a través d’una estada creativa en modalitat d’artista resident.

Organitza: Bòlit Centre d’Art Comtemporani Girona

Dotació: 1.150€ (IVA inclòs)
Residència: del 5 al 30 de setembre de 2022
Termini de presentació de propostes: 27 de juny de 2022

Consulta les bases atauler.seu.cat

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top