Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

CURSOS ESTIU 2018. TALLER-ESCOLA RAMON FORT

Iniciació al torn. 2 al 7 juliol / 30 juliol 4 agost. Exercicis de pastar, centrar, plat de cafè, bol, plat, cilindre, gerros, colls estrets, panxes, retornejat. Prof. Ramon Fort.

Perfeccionament del torn. 9 al 14  juliol / 6 a l’11 agost. Exercicis de cilindre, plat gran, panxes, colls estrets, peça doble, neriage, retornejat. Prof. Ramon Fort.

Torn i aplicació d’esmalts. 16 al 21  Juliol. Exercicis de pastar, centrar, bol, plat, cilindre, colls estrets, retornejat, aplicació d’esmalts a les peces fetes en el curs amb les tècniques de pinzell, bany i pistola. Prof. Ramon Fort.

Sigil·lades. Terres, aplicació i cuites. 23 al 28 juliol. Realització de peces, selecció d’argiles i elaboració de les sigil·lades, coloració de les mateixes i aplicació sobre les peces, tècniques de decoració (reserves, aplicacions d’elements orgànics, aplicacions de sulfats i clorurs…), construcció de forns i cuites. Prof. Ramon Fort.

Especial torn. Acabats atípics. 13 al 18 agost. Textures, facetats, tècnica de la Kanna, peces compostes, realització d’eines… Prof. Ramon Fort.

Iniciació a la joieria aplicada a la ceràmica. 20 al 25 agost. Estudi tipologia dels materials ceràmics i dels metalls, tècniques bàsiques de joieria: mesures i marcatge, calats, llimat i esmerilat, recuit, decapat, soldadura, engalzament de peces, acabats finals, foses alternatives. Elaboració de peces de ceràmica per a les joies. Prof. Núria Soley.

Rakú. 27 agost 1 setembre. Pastes, engalbes, esmalts, construcció de forn de gas, cuites, reduccions post-cuita, tècniques del coure mate en les seves variants de “flama directa” i “texturat”, tècnica de “naket” i d’Obvara. Prof. Ramon Fort.

Textures per tensió. 10 al 15 setembre. Mètodes d’obtenció de textures i dibuixos per tensió (petites, mitjanes i grosses), realització de peces i “chawans”, recursos d’esmaltat i decoració, cuites alternatives. Prof. Ramon Fort.

Construcció de grans volums. Tècnica d’ordit. 17 al 22 Setembre. Preparació argila, ordit, estirat, desbastat, igualat, treball amb paleta i maça, muntatge de boques… Prof. Daniel Caselles.

Lloc: Taller Escola Ramon fort. Cal Pianxo – Llers (Girona)

Per a més informació: Tel.  972 528318

info@ramonfort.com  /  www.ramonfort.com

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top