Associació Ceramistes de Catalunya
Logo-Angela-Colls
festesoci Tarifes trimetrals 2015: Soci estándar: 40,50 €. Soci estudiant: 18 € Tarifes anuals: Soci col·laborador: 50 €. Subscriptor revista (2 números per anys): 18 €.  
banner-iQ2015-300x250px
logo acc lateral web (1)
exposicio-abril-acc

El somni entre dos mons - Esther Ramos

10/04/2018 - 13/05/2018

INAUGURACIÓ: 10/04 a les 19.00h

LLOC: Associació Ceramistes de Catalunya

C/Doctor Dou, 7 - Barcelona

L’ACC està administrada per una Junta Directiva que fa les funcions d’òrgan gestor. Els seus membres son escollits periòdicament per la resta de socis.

La feina de l’associació es canalitza mitjançant les Vocalies que son grups de treball especialitzats formats per socis voluntaris i coordinats per un Cap de Vocalia. Els membres de la Junta Directiva es reuneixen mensualment amb els caps de les vocalies per afiançar, definir i coordinar les linies de treball de l’ACC.

Anualment s’organitza l’Assamblea General de Socis que promou la participació directa de tots els membres de l’associació.  En la convicatòria són informats i consultats sobre el funcionament de l’entitat, els pressupostos i la ratificació i renovació dels càrrecs de la Junta Directiva.

Tots els associats poden participar en qualsevol de les vocalies existents, i des de l’associació s’anima a que la col·laboració sigui més ampla per guanyar en qualitat i repercussió.
Us animem a participar en les activitats de l’associació!!

Junta directiva de l’ACC:

President: Claudi de José i Gomar

Vicepresident: Jordi Ancil i Cuscó (Vocalia de Projecció de l’Associació)

Vicepresidenta: Mercè Plà i Blagé (Vocalia de Relacions Institucionals i Comunicació)

Secretària: Mercè Nadal i Brunès

Vocal Tresorer: Manuel Diestre i Marín

Vocals de Promoció Ceràmica: Jordi Marcet & Rosa Vila-Abadal

 


  logo_tecno_piro-apaisat
Banner-iq2015-728x90px