Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

HISTÒRIA

L’ACC va néixer per la voluntat d’un petit grup de ceramistes professionals que tenien uns objectius comuns i es volien donar a conèixer davant l’administració amb l’interès de fer accions promocionals conjuntes.

Aquest petit grup estava format per Joan Aromí, Carles Batallé, Manel Diestre, Teresa Gironès, Núria Pié i Xavier Oliveras. De la primera trobada va sorgir la voluntat ferma de tirar endavant i crear un grup professional degudament legalitzat.

La iniciativa va tenir un ressò extraordinari, afegint-s’hi en breu el col·lectiu de ceramistes de Sants, així com del grup Coure de Girona. Aquesta resposta requeria d’una estructura col·lectiva organitzada i, a tal fi, es va fer una primera trobada a les Cotxeres de Sants.

L’any 1985 i sota el lema “Per una associació de ceramistes”, el dia 26 d’octubre de 1985, s’aplegaren al Museu de Ceràmica de Barcelona unes 200 persones vinculades a aquest món. Després de discussions acalorades i vitals, s’acordà crear l’ACC. Va ser un gran èxit.

El 1986 va ser constituïda per 60 socis.

Es va fer en una primera junta tenint com a president a Jaume Toldrà i com a vicepresidenta a Teresa Gironès, amb una premissa concreta: calia que fos una associació de caire cultural i sense afany de lucre. El nom que se li donava, després també d’un gran debat, era Associació Ceramistes de Catalunya.

Durant aquesta primera etapa, l’Associació va editar un catàleg de l’obra dels socis i a la vegada es van organitzar activitats com el “Taller de Tardor” i van començar els intercanvis amb ceramistes d’altres països.

El primer local social situat al carrer Equador número 2 l’any 1986, era molt petit però cobria la necessitat d’un espai de reunió, una secretaria i un arxiu que, avui dia, ja té la seva història. Tan sols estava obert dos dies la setmana i va comptar amb la inestimable col·laboració de la Cristina Alabert que durant 12 anys seria el nexe de comunicació entre la junta directiva i els associats.

L’ associació va anar creixent i calia un nou espai on poder fer cursos, exposicions i altres activitats. Al barri de Gràcia, a la Plaça del Nord, es va trobar el lloc ideal. El 1993 ens hi vam traslladar i durant 7 anys aquest espai va ser la nostra seu. Es van fer diverses col·laboracions al barri mitjançant la federació d’entitats i l’associació de veïns, com per exemple l’elaboració d’una xarranca de ceràmica adossada a terra a la Plaça de la Revolució.

L’any 2000, ens vam traslladar al carrer Doctor Dou buscant una localització més cèntrica, on poder fer exposicions, tenir biblioteca, llibreria i, fins i tot, en el que es pogués obrir una botiga que formés part d’aquest espai cultural. És l’espai que avui us oferim.

Com a fet destacable dels últims anys, el 2016, l’ACC va organitzar el 47è Congrés de l’Acadèmia Internacional de Ceràmica, coordinant la presentació d’aquest al Museu del Disseny de Barcelona i trenta-una exposicions en diferents museus i institucions, dotze de les quals van ser a la mateixa ciutat i la resta a localitats com Sant Cugat, La Bisbal, Tortosa, Mataró, Quart, Argentona i Valencia. La temàtica del congrés va girar entorn “La Ceràmica en l’arquitectura i l’espai públic”. Va ser un Congrés amb molta assistència i va tenir un gran èxit i repercussió, tant a nivell nacional com internacional.

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top