Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Introducción a la cerámica múdejar. Azulejo de arista.

Introducció a les diferents tècniques utilitzades per a la realització de la ceràmica Mudèjar per a restauracions. Dirigit a alumnes amb coneixements de ceràmica o sense. Rajola d’Arista a través del disseny i la talla d’un motlle d’escaiola. Modelat, decoració i cocció.

Professor: Fernando Malo.

Horari: De 15:45 a 19:45

Durada: 16 hores

Dates: 8, 15, 22 i 29 (dimarts) de novembre

Preu per alumne: 110,50€

Nombre d’alumnes: De 4 a 15

Data límit dinscripció: 26 doctubre

Inscripcions

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top