Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

IX PREMIOS NACIONALES DE CERÁMICA

La gala de lliurament dels premis serà a Sevilla el 24 de març de 2023

 

El termini per presentar candidatures finalitza el 31 de gener de 2023

Per novena vegada, l’Associació Espanyola de Ciutats de la Ceràmica convoca els premis Nacionals de Ceràmica. Amb ells es vol donar el reconeixement just i merescut a aquelles persones, institucions, empreses o col·lectius que hagin destacat pel seu treball a favor de la ceràmica espanyola, en les diferents modalitats que es preveuen.

S’hi adjunten les bases: Premios Nacionales de Cerámica Bases 2022

El model de full de presentació de candidatures es pot obtenir en aquest enllaç.

MODALITATS DE PREMIS CONVOCATS

● A – CERÀMICA TRADICIONAL, a la persona o empresa responsable d’una destacada trajectòria en producció de ceràmica o terrisseria tradicional, valorant especialment la fidelitat a les tècniques i formes antigues o bé una evolució de les mateixes que respecti els valors de la ceràmica o terrisseria tradicional.

● B – CERÀMICA CREATIVA CONTEMPORÀNIA, a l’autor o empresa responsable d’una trajectòria ceràmica creativa destacada, valorant especialment l’excel·lència en la tècnica i la forma, així com la recerca d’un llenguatge formal d’acord amb els moviments artístics contemporanis i la seva renovació estètica.

● C – ACTIVITAT EN FAVOR DE LA CERÀMICA, aquella persona, entitat, institució o col·lectiu que hagi destacat per la seva activitat o iniciativa a favor de la millora, valorització, prestigi o difusió de la ceràmica.

● D – INNOVACIÓ, GESTIÓ, PROMOCIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ EN CERÀMICA, com a reconeixement a aquella persona, empresa, institució, entitat o col·lectiu que hagi sobresortit per la seva aportació tècnica o desenvolupament de producte que suposi una innovació i millora en relació al disseny, procés productiu o tècniques de gestió, promoció o comercialització de la ceràmica.

● E – INVESTIGACIÓ HISTÒRICA, PROTECCIÓ I REHABILITACIÓ DEL PATRIMONI CERÀMIC, com a reconeixement a aquella persona, institució, entitat o col·lectiu que hagi sobresortit per la seva tasca de recerca històrica o etnològica sobre la ceràmica o terrisseria o en accions de protecció, rehabilitació i posada en valor del patrimoni ceràmic.

● F – CERAMISTA EMERGENT, al/la ceramista de fins a 39 anys (a 31/12/2022) que hagi sobresortit per la seva creativitat, excel·lència tècnica i projecció nacional i internacional. • H – PREMI D’HONOR, no competitiu, com a reconeixement a aquella persona, institució, entitat o col·lectiu que hagi tingut una trajectòria destacada a favor de la ceràmica i no hagi resultat premiat en cap de les edicions anteriors dels premis. Les candidatures a aquest premi es proposaran pel mateix mecanisme, però serà atorgat pel Comitè Executiu de l’AeCC i es podrà fer públic el guanyador/a abans de l’acte de lliurament dels premis.

DOCUMENTACIÓ, TERMINI I MODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

El termini de presentació de candidatures serà el comprès entre el 12 de desembre de 2022 i el 31 de gener de 2023. Tota la documentació haurà de presentar-se per correu electrònic a pnc@ciudades-ceramica.es. S’enviarà un missatge de confirmació de la documentació rebuda. Cada candidatura constarà de:

– Proposta de candidatura (segons model normalitzat).

– Una memòria, dun màxim de tres pàgines, justificativa dels mèrits que facin al candidat/a creditor/a del premi.

– 10 fotografies, com a màxim, format jpg i un pes no superior a 2Mb cadascuna.

– Dos documents en format pdf, com a màxim. No pot ser una extensió de la memòria, només documents preexistents que ajudin a valorar la candidatura (catàlegs, publicacions, etc.).

+ info:  www.ciutats-ceramica.es
Tel: 937 972 732 – 626 246 109

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top