Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

JUAN GARAIZABAL, DEL SINGULAR A L’UNIVERSAL

L’artista espanyol Juan Garaizabal i la seva galeria, Bogéna Galerie, van confiar a Editions Art Absolument la creació d’una monografia que cobreix diverses de les seves instal·lacions arreu del món.

“Les meves memòries urbanes són instal·lacions artístiques a gran escala que pretenen recrear l’esperit dels contes heroics. El temps no existeix. L’única realitat són els esdeveniments extraordinaris que han passat o succeiran en un lloc determinat”.

Juan Garaizabal

PREU: 29,00€

Podeu adquirir el llibre a través de la pàgina web que s’indica a continuació.

+ info:  www.artabsolument.com
+33 1 45 70 88 17
info@artabsolument.com

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top