Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Juli About

Juli About va néixer a Avinyó l’any 1974, viu i treballa a Nimes, després d’anys passats a Tolosa i París. El descobriment de la porcellana és una feliç casualitat, ja que al principi Juli About es va formar simultàniament en les arts plàstiques i les arts escèniques (teatre), amb un pas per la joieria contemporània, i va ser aquesta oportunitat que va descobrir el món de la porcellana. Aquest material esdevindrà central en la seva pràctica i revelarà una manera d’estar al món.

Treballar la porcellana és tenir a veure amb la fràgil inherència del material, però també la pròpia. Està fet amb un material que s’ha de cuidar. El seu viatge segueix, doncs, un qüestionament, sigui quin sigui el mitjà, vinculat al cos, a la intimitat, però també a l’espai que l’envolta. La seva recerca qüestiona el límit entre el cos i el paisatge; la porositat del cos en el seu entorn. El que entra, el que surt, el que nodreix, el que fa mal. Com s’explica el vincle entre l’interior i l’exterior? Entre un mateix i l’altre. Això afectarà les nocions d’interioritat i exterioritat, vulnerabilitat, ambivalència.

“El cor és, com tots els treballs sobre exvotos, una manera de parlar de tot el cos. La part pel conjunt. Una metonímia, una sinècdoque. Però la metonímia és global. Som part del tot. Part del paisatge. El cos és un paisatge dins d’un paisatge. Una mena d’exvoto de tota la natura. Per això tenir cura és fonamental; de nosaltres, d’un mateix, de cadascú, com a fragment del tot. És una exploració de les ressonàncies. »

            

Galeria Mekanova
16 Rue del Halles
06400 Cannes (France)
Tel: +33 (00)644 355 916

 + info: www.mekanova.art

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top