Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

NACE 2023

14, 15 y 16 de julio de 2023

 

La localitat de Navarrete (La Rioja) celebra aquest any la XV edició de la Fira Nacional d’Alfarería i Ceràmica, N.A.C.E., durant els dies 14, 15 i 16 de juliol de 2023. Les persones interessades es poden inscriure tant per a la participació al estand de fira com al concurs de peça única.

Per participar a la fira s’ha de justificar la condició d’artesà terrissaire o ceramista, i cal acompanyar a la sol·licitud fotocòpia del carnet d’artesà en què figuri el número de registre, o certificat o document que acrediti aquesta condició d’artesà amb una data no anterior a sis mesos des de la seva expedició. Les sol·licituds, degudament acompanyades de la documentació necessària, es remetran a través de la seu electrònica de l’ajuntament fins al 12 d’abril a les 23.59 hores.

Al concurs de peça única podran presentar-se totes les persones físiques i empreses l’obra de les quals estigui realitzada en material ceràmic, podent presentar-se un màxim de dues obres per autor. La temàtica per a aquesta edició serà lliure. Cada obra podrà constar d’una o més peces que l’autor presenti com a conjunt i els premis s’adjudicaran sempre a l’obra completa. L’obra haurà de reunir les característiques única, no de sèrie, i es valoraran la fidelitat a l’estil propi de l’autor, aquesta haurà de ser original i no premiada amb anterioritat.

Termini d’inscripció: La inscripció es realitzarà exclusivament en línia a través de la pàgina web de l’ajuntament abans del 9 de maig de 2023 a les 23.59 hores.

Premis: El jurat del concurs serà nomenat per la Comissió de N.A.C.E. S’ha establert un premi únic de 2.500€. La decisió del jurat i el lliurament del premi es realitzarà el dia 15 de juliol del 2023.

Bases NACE 2023

+infowww.navarrete.es

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top