Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

NATURES MORTES

Exposició de Sama Genís Orriols

Del 24 de setembre al 7 de novembre de 2020

No tornar les coses al seu lloc. A quin lloc? Quines coses? L’artista, no vol pas tornar les coses al seu lloc
temporal, ocasional, ans al contrari les vol tornar al lloc mateix del poema, al lloc del poeta, al lloc de l’artista,
a un lloc únic i precís per propi desig. Un lloc on s’hi percep l’inici de les coses, l’abans de l’abans. Un lloc nou,
un lloc rellevant que és signe i senyal, que la salven del morir, i pot ser, de la por del viure sense viure.

L’acte que mou a la Sama, és un acte immemorial, insistent, constant, i fidel; un ritual, pel qual hi empra un
desig profund de perseverança, un escalf ingent per mantenir viu el vincle entre el seu quotidià i el seu sagrat,
entre la matèria que l’envolta i el seu jo vivent, oient, expert, el seu jo sensible. El moviment de la Sama és un
moviment d’amor, amor profund envers les coses, les coses petites insignificants, les seves coses. I em
pregunto, no és la creació artística també un acte d’amor profund i incondicional envers allò que estimes?

Toni Casassas Bover
Artista / Castell de l’Areny, juliol 2020

ACVIC. CENTRE D’ARTS CONTEMPORÀNIES
Sant Francesc, 1 Vic
tel. 93 885 37 04 – 616 25 66 83

+ infowww.acvic.org

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top