Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Obert el termini per presentar comunicacions al Congrés de Ceramologia

El Museu del disseny de Barcelona acollirà el XXI Congrés de Ceramologia:

Reflexiones sobre la cerámica: presente, pasado y futuro

Dates: del 4 al 6 de desembre de 2018.

Espai: Auditori del Museu del Disseny. Pl. de les Glòries Catalanes, 37, 08018 Barcelona

Presentació de comunicacions

Es convida a participar en el Congrés mitjançant la presentació de comunicacions. Les que resultin seleccionades seran presentades durant el Congrés, tenint preferència els estudis inèdits sobre qualsevol aspecte dels recollits en aquest Congrés; encara que també es podran acreditar contribucions que aborden altres aspectes de la ceràmica espanyola. Per presentar una comunicació, haurà d’enviar abans del 15 de novembre un resum de la comunicació amb un màxim de 400 paraules, i el full de dades de l’autor / es i adreça de contacte a l’adreça electrònica següent:
secretaria@ceramologia.org

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top