Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

JUNTA DIRECTIVA

L’ACC està administrada per una Junta Directiva que fa les funcions d’òrgan gestor. Els seus membres són escollits periòdicament per la resta de socis.

President: Jordi Marcet

Vicepresident: Jordi Ancil i Cuscó (Vocalia de Projecció de l’Associació)

Vicepresidenta: Mercè Plà i Blagé (Vocalia de Relacions Institucionals i Comunicació)

Secretària: Josefina Miguel

Vocal Tresorer: Manuel Diestre i Marín

Vocals de Promoció Ceràmica: Rosa Vila-Abadal

Adjunta a Promoció Ceràmica: Ruth Cepedano

Adjunta a Promoció Ceràmica: Cristina Márquez

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top