Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

PREMIS ART JOVE CREACIÓ

La convocatòria no es dirigeix ​​a una disciplina o a una tècnica concreta, sinó que pretén donar suport a la creació artística en un sentit ampli.

Des de la Sala d’Art Jove entenem la creació artística com un procés basat en l’experimentació, la investigació i l’elaboració de dispositius crítics arrelats en el context contemporani.

Centres col·laboradors. La Sala d’Art Jove disposa d’una xarxa de col·laboracions en el context català que permet vehicular projectes que són afins a aquests processos: el ACVic, Centre d’Arts Contemporànies, pel que fa a el suport a l’educació en l’art; el Centre d’Art La Panera de Lleida, pel que fa a les publicacions, i Lo Pati, Centre d’Art de les Terres de l’Ebre, pel que fa a la intervenció en el territori. A més, la Sala d’Art Jove rep la col·laboració d’Hangar i de La Escocesa en el suport a la producció artística i del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) en la investigació en art.

L’acompanyament es donarà de manera contínua al llarg de l’any per desenvolupar els projectes seleccionats.

Dotació econòmica. Cada premi té una dotació econòmica de 1.350 euros, destinada a la investigació i / o la producció dels projectes, així com a la seva presentació pública, ja sigui en el marc de la programació de la mateixa Sala d’Art Jove o de alguna de les institucions col·laboradores. A qui s’adreça La convocatòria Art Jove Creació s’adreça a les persones que estiguin interessades a desenvolupar projectes de creació, individualment o en col·lectius d’un màxim de cinc persones, residents (empadronades) a Catalunya, i que tinguin entre 18 i 30 anys en el moment de presentar la sol·licitud.

Pel que fa a la participació de col·lectius, cal que al menys la meitat dels membres compleixin els requeriments de residència i d’edat. Cap membre del col·lectiu pot ser menor d’edat en el moment de la inscripció. No s’estableix cap límit sobre el nombre de propostes de projectes que cada participant vulgui presentar a la convocatòria.

Documentació. Per participar en la convocatòria, s’ha de presentar la següent documentació:

a) El formulari de sol·licitud d’inscripció, emplenat i signat. Es pot descarregar en www.saladartjove.cat.

b) El dossier de el projecte de creació que es presenta, que ha d’incloure

– El títol i resum de el projecte (statement) (un màxim de mitja pàgina).

– La descripció de el projecte. Pot acompanyar amb imatges i esquemes que ajudin a la comprensió de la propuesta. Es poden detallar preferències per desenvolupar el projecte amb alguna de les següents institucions col·laboradores de la Sala d’Art Jove: ACVic, El Pati o La Panera (un màxim de tres pàgines).

– La metodologia de treball i la proposta de cronograma (un màxim de dues pàgines).

– Les necessitats tècniques i previsió de despeses aproximades per a la producció i el desenvolupament de el projecte (un màxim d’una pàgina).

– La documentació gràfica i textual de projectes recents. En el cas de mitjans audiovisuals es poden adjuntar enllaços per visionar-(un màxim de tres pàgines). El dossier de el projecte i la documentació gràfica i textual s’inclouran en un mateix document en PDF, el qual no pot superar les deu pàgines i s’ha d’adjuntar a l’formulari de sol·licitud d’inscripció. Comissió de Valoració La Comissió de Valoració Art Jove Creació estarà formada per Tania Adam, Mariona Moncunill, Helena Vinent i pli-é collective (com a equip gestor de la Sala d’Art Jove i amb un sol vot).

Criteris de selecció. Els criteris de valoració per a la concessió dels premis són els següents:

1. L’interès artístic de la proposta presentada.

2. La capacitat crítica de la proposta presentada.

3. L’interès i l’adequació de la metodologia de treball emprada.

4. La viabilitat de la proposta presentada en relació amb les necessitats tècniques, el cronograma i la previsió pressupostària aproximada.

Termini de presentació: 25 de octubre de 2021 a las 14 h.

Requeriments generals. Tots els projectes que se seleccionin en la convocatòria Art Jove Creació s’han de desenvolupar i presentar públicament al llarg de l’any 2022.

La presentació pública dels projectes d’Art Jove Creació es definirà en diàleg amb la persona o el col·lectiu seleccionat a Art Jove Curadoria i l’equip gestor de la Sala d’Art Jove. Tots dos també s’encarregaran de l’seguiment i de l’acompanyament d’aquests projectes.

Un cop resolta la convocatòria Art Jove Creació, es publicarà al web de la Sala d’Art Jove (www.saladartjove.cat) un resum dels projectes seleccionats (statement), amb la finalitat que els participants en la convocatòria Art Jove curadoria puguin tenir coneixement d’aquest en el moment de presentar la seva proposta.

Les persones o col·lectius que se seleccionin en la convocatòria d’Art Jove Creació no es poden presentar a la convocatòria Art Jove Curadoria.

Els imports que es detallen en la convocatòria estan subjectes a les retencions fiscals vigents en el moment de fer-se efectius.

Trobareu la convocatòria completa en el DOGC núm. 8511 de 28.09.21 i 8515 de 04.0.21 respectivament.

Bases del concurs

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top