Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Projecte Coop’Art : Tallers sobre la venda de productes a la clientela turística

El Servei de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, conjuntament amb 13 socis de l’àmbit públic i privat, catalans i francesos, participa en el projecte transnacional: Impulsar una estratègia compartida de innovación y desarrollo sostenible de la artesania artística – COOP’ART.

Aquest projecte, desenvolupat a través del programa europeu  POCTEFA,  i liderat per  la Cambra  Regional dels Oficis d’Occitània, té com a repte principal  definir les pautes per  fer un territori turística i comercialment més atractiu gràcies a una oferta de qualitat i diversificada dels oficis artístics, que comporti la solidesa econòmica d’aquestes empreses i la seva creativitat, dinamisme i promoció col·lectiva.

L’acció 4 del programa té com a objectiu treballar el desenvolupament del potencial econòmic, comercial i artístic de les empreses artesanes a través d’un acompanyament al desenvolupament econòmic de les empreses (formacions col·lectives i seguiments individuals)

Per aquest motiu la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat, soci del projecte, ofereix – amb cofinançament de fons europeus- 6 jornades de formació per artesans, que tindran lloc a diferents indrets del territori del projecte.

En cas que estigueu interessats, podeu trobar tota la informació per la inscripció en el fitxer adjunt.

Informació Workshops

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top