Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Sessió pública d’ingrés de Sr. Jordi Serra i Moragas a l’Acadèmia de ciències i Arts de Barcelona

Dijous, 30 de novembre a les 18:00h

Tindrà lloc la sessió pública d’ingrés de l’acadèmic electe Sr. Jordi Serra i Moragas (Secció 7ª. Arts Aplicades) qui llegirà una memòria intitulada: “Els reflexos metàl·lics: història i ciència d’una tradició”,  i serà contestada en nom de la corporació per l’acadèmica numerària Excma. Sra. Maria dels Àngels Domingo Laplana.

Tercer membre de la nissaga: Jordi Serra i Moragas

Des del 1959, quan m’incorporo a l’obrador familiar aprenent sota el mestratge del meu pare, Josep, em vaig interessar pels reflexos metàl·lics i vaig elaborar un pla minuciós d’observació i de proves: primer, amb la col·laboració del meu pare, analitzant tots els detalls de la difícil cocció i la seva manera de conduir-la; més endavant, quan em vaig quedar sol, vaig seguir reproduint el que havia après, a més d’aportar, naturalment, un gran nombre de novetats, tant en la formulació dels pigments com en la conducció de la cuita i dels seus detalls més ínfims.

“Des que vaig veure la primera fornada de reflexos metàl·lics, se’m va despertar la inquietud per a cercar alguna cosa nova. ¿Com era possible que les flames i el fum poguessin transformar tant una peça? I si això era possible, ¿com dominar el foc i el fum no tan sols per a transformar en daurades les pinzellades d’una decoració sinó per a transformar màgicament tota la peça? Aquest és el propòsit d’aquest treball. En l’observació de les peces del llegat dels àrabs trobava petits espais entre la decoració que, per influència dels vapors metàl·lics, havien transformat la coloració de la coberta. Això és el que he intentat reproduir a tota la peça.”

Lloc: Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.
La Rambla 115 – Barcelona

Aforament Límitat

+info|Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Web de l’artista|Jordi Serra Moragas 

 

   

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top