Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Surface Matters

del 30 de maig al 21 de juliol de 2019

a Artesania Catalunya

La superfície és important: en artesania i en disseny, la superfície és un reflex de l’habilitat i els coneixements del
seu creador, de com entén, manipula i tracta els materials que componen les formes finals, tant si es tracta de
matèries primeres, com metall, fusta, fil o argila, com de materials que ja han estat manipulats, com el vidre fos,
aliatges, esmalts i vernissos.La superfície és també el material del qual s’ha fet i com ha estat tractat, no només
una capa o un recobriment extern.
Molts dels creadors presents en l’exposició han assolit l’alt nivell que ara exhibeixen després d’anys de perfeccionament, encara que també hi podem veure artesans que acaben de començar la seva carrera i ja despunten com a promeses excepcionals. Tots els dissenyadors i artistes d’aquesta exposició són un exemple de la millor  artesania contemporània irlandesa. Mostren un profund coneixement dels materials escollits i de les tècniques utilitzades i un gran domini de les superfícies creades.

PORTFOLIO Critical Selection és una publicació i una exposició biennal de disseny i artesania contemporània
irlandesa organitzada pel Consell de Disseny i Artesania d’Irlanda, amb creadors seleccionats per haver assolit
l’excel·lència segons estàndards internacionals. Surface Matters està comissariada per Liz Cooper i produïda pel
Consell de Disseny i Artesania d’Irlanda.

Participants: Roger Bennett · Emma Bourke · Úna Burke · Mike Byrne · Eimear Conyard · Jack Doherty · Sara Flynn ·
Stevan Hartung · Jennifer Hickey · Joe Hogan · John Lee · Ciarán McGill · David McCaul · Alan Meredith · Cecilia Moore · Cara Murphy · Cóilín Ó Dubhghaill · Stephen O’Briain · Nuala O’Donovan · Annemarie Reinhold · Sasha Sykes · Joseph Walsh · Grainne Watts · Zelouf & Bell

Centre d’Artesania Catalunya
C/ Banys Nous 11
08002 Barcelona
Horari: de 10 a 20h. Diumenges i festius: de 10 a 14h

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top