Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Tecnología de los Esmaltes

Aquesta obra dóna una idea completa sobre les matèries primeres usades a la indústria dels esmalts, sobre la preparació d’aquests i les seves propietats, renunciant tant a les lucubracions teòriques com als detalls de la pura pràctica manual, ja que aquests últims s’adquiriran molt millor a les fàbriques.

CONTINGUTS
Introducció a l’esmalt. Propietats dels esmalts i els assaigs. L’esmaltat. Propietats dels esmaltats i els seus assaigs. Modelat de les peces que cal esmaltar. Possibilitats daplicació dels esmalts.

176 pàgines

Preu: 15,40 €

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top