Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Vols impartir una formació?

L’Escola per l’Art i la Cultura obre el termini de presentació d’ofertes per a la contractació de serveis professionals (Llei 9/2017, del 8 de novembre, de contractes del sector públic) a professionals de l’art i la cultura a presentar propostes formatives en matèria d’arts visuals, audiovisuals i digitals, ceràmica i altres oficis artístics, conservació i restauració i cultura per al programa de formació 2024.

Data límit de presentació de cursos: 15 de setembre de 2023

REQUISITS
El professional: Ha de poder presentar factura (contracte de prestació de serveis*)
Aportar: document explicatiu del curs, honoraris, CV i document identificació
El curs: Descripció, objectius i continguts que responen a alguna de les matèries de l’Escola
Durada de la formació: de 4 fins a 20 h
Tipologia: pot ser presencial, mixt i en línia.

ON I COM PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ
Aneu a la pàgina web https://www.dipta.cat/eac/impartir-formacio
Seleccioneu la pestanya: VULL IMPARTIR UNA FORMACIÓ

Empleneu el formulari i seguiu les instruccions

Selecció de les propostes:
El claustre de professors i un representant del Servei d’Assistència al Ciutadà de la Diputació
seleccionarà les propostes tenint en compte la idoneïtat amb el projecte formatiu del centre.
La publicació dels resultats finals del procés de selecció serà el 15 d’octubre i els participants
rebran el resultat per correu electrònic.

Si teniu algun dubte podeu contactar a: professionalseac@dipta.cat

 

 

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top