Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Taller de Ceràmica SOT

El taller va començar la seva activitat l’any 1984. Els fundadors van ser Joaquim Toribio i Manel Diestre i posteriorment s’hi va incorporar Jordi Salvador.

Des dels començaments, els objectius van ser clars, propers al repte: poder fer rendible una empresa artesanal, elaborant un objecte per al regal i la decoració, innovador de qualitat, que tingués un segell invisible i que permetés distingir un producte de CERÀMICA SOT.

Aquest ideal, assolit sense cap dubte, és el que els ha permès obtenir el distintiu de PAQ, que atorga la Generalitat de Catalunya a un reduït sector d’artesans pel fet de ser com diu el nom: “Productes Artesans de Qualitat” i que cada peça porta na etiqueta amb el número que l’identifica.

Un orgull per a CERÀMICA SOT i una garantia de qualitat per els compradors d’una obra artesanal.

CERÀMICA SOT es troba a la ciutat de Barcelona, la que fou bressol de les obres mestres de Gaudí, i en ell s’inspiren gran quantitat dels treballs artesanals que elaboren en l’actualitat.

TALLER DE CERÀMICA SOT participa, també, activament en la restauració del patrimoni arquitectònic del modernisme i és una de les empreses preferides a l’hora de fer restauracions, principalment de l’arquitectura modernista, ja que tenen obres importants fetes per tot Catalunya.

Tant el taller com l’administració estan ubicats al clàssic barri de Gràcia, on es produeixen els diversos productes, tant els de venda com els de restauració.

sot@ceramicasot.com www.ceramicasot.com

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top