Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic

Disseny i elaboració de producte Ceràmic:

Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística

Títol oficial:

Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Ceràmica Artística

Característiques del Cicle:

Aquest Cicle aporta a l’alumnat els coneixements necessaris per poder projectar, dissenyar i elaborar peces d’obra ceràmica. Prèviament a la seva realització, aprenen a definir els aspectes formals, funcionals, materials, estètics i de producció del projecte.

A partir d’aquests coneixements, són capaços d’organitzar i supervisar les operacions pertinents i de preparar tot el procés d’elaboració garantint la qualitat del producte ceràmic final i complint durant tot el procés amb les normes de seguretat i sostenibilitat pertinents.

El Cicle fa un recorregut per totes les tècniques ceràmiques, des de les més tradicionals fins a l’ús de nous materials o l’aplicació de suports informàtics, utilitzant l’experimentació com a camí d’aprenentatge.

A més de formació tècnica, els alumnes també adquireixen educació creativa, sensibilitat artística i coneixements d’història de l’art i de la ceràmica.

En els exercicis de taller, l’alumnat experimenta i dona forma a la seva obra personal amb plena llibertat creativa. És aleshores quan comencen a “coure” el seu  futur professional.

Perfil dels estudiants:

El Cicle s’adreça a estudiants que volen especialitzar-se en l’ofici de ceramistes realitzant projectes de ceràmica artística. També està obert a professionals i artesans vinculats a les arts plàstiques que desitgin formar-se en aquest camp.

Hores lectives:

2000 hores dividides en dos cursos

Horari:

De 15:00 h a 21:00 h

Hores de pràctiques en empresa

118 hores

Projecte integrat:

100 hores

Accés directe amb titulació:

– Títol de batxillerat en la modalitat d’arts o equivalent.

– Llicenciat en Belles Arts o persones que hagin superat la prova d’accés a la facultat de Belles Arts.

– Tècnic Superior en Arts Plàstiques i Disseny de la mateixa família.

– Graduat en Arts aplicades i Oficis artístics.

Accés amb prova específica:

– Per a estudiants que tinguin el Títol de batxillerat d’altres modalitats o equivalent.

Accés sense titulació (amb prova d’accés comuna) per a alumnes que reuneixin un dels següents requisits:

– Ser major de 18 anys (o complir-los durant l’any en què s’iniciï el Cicle) i tenir un títol de Tècnic de Grau Mitjà d’un Cicle d’Arts Plàstiques i Disseny o d’un de Formació Professional d’una família equivalent.
– Ser major de 19 anys (o complir-los durant l’any natural en què s’iniciï el Cicle).

eartvic@xtec.cat www.eartvic.net Instagram

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top