Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Escola d’Art La Industrial

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ EN DECORACIÓ CERÀMICA

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Decoració Ceràmica té com a objectiu desenvolupar decoracions sobre suports ceràmica, planificant el procés d’elaboració, com els nous materials, procediments i tecnologies, garantint la qualitat del producte acabat, i seguint en tot el procés normes vigents de seguretat, salut laboral i de protecció del medi ambient.

Durada: 2 anys
Horari lectiu: matins
+info.

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR DE CERÀMICA ARTÍSTICA

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Ceràmica Artística va orientat a l’adquisició de coneixements ceràmics buscant l’equilibri entre la part teòrica, la metodologia científica i l’activitat professional. L’habilitat tècnica, la capacitat d’investigació, la creativitat i el pensament crític són objectius d’aquest cicle superior.

Durada: 2 anys
Horari lectiu: matins
+info.

Escola d’Art La Industrial

Recinte de l’Escola Industrial. Edifici 21
C/ Comte d’Urgell, 187
08036-Barcelona

Telèfon: 93 321 90 66

ea-artlaindustrial@xtec.cat www.artlaindustrial.cat Instagram

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top