Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Neus Segrià

In memoriam

NEUS SEGRIÀ (1931 – 2021)

Artista referent de la ceràmica d’art contemporània. Els seus gerros de diferents èpoques i tècniques diverses, en el seu conjunt representen la perfecció.

Fins als anys 20 o 30 del segle passat, podríem dir que la ceràmica només era visible en l’aspecte utilitari o complementari de l’arquitectura o la decoració. No vol dir això que no s’haguessin fet peces molt valuoses i exponents dels gustos de diferents moments però no va ser fins llavors que la ceràmica es converteix, definitivament, en una forma d’ART en majúscules i els artistes, els qui la singularitzen, cadascú des del seu angle o visió personal. Com tot art, la ceràmica és part  importantíssima de la vida i del progrés d’un país i per tant els il·lustra. La Neus Segrià ha fet una part molt llarga i important d’aquest camí. N’ha estat testimoni i part activa. Camí costerut, amable, difícil, de trencar motlles, d’aprenentatges i mestratges, sempre en una línia molt personal, dreta i segura, com una sageta llençada amb força i que per això ha arribat tan lluny.

Cada un dels gerros de la Neus ens crida i ens parla. Ens fa mirar més endins de la  coberta vítria on s’amaga un món, no tan sols de coneixements, sinó de sensacions. Allí dins hi ha l’amor per la forma, la sapiència i coneixement dels esmalts que amb els seus colors i textures ens desvetllen el que realment contenen. Les formes, sempre amb la seva empremta personal inconfusible, els esmalts refinats, profunds, impecables i diversos: cristal·litzacions, celadons, neriage…. I en tot això, en cada obra i en el seu conjunt hi ha, per sobre de tot, l’esperit del que la Neus els ha volgut dotar. Amb les formes depurades, tan personals, els esmalts preciosos… ens fa participar amb naturalitat generosa, del seu món. La Neus ho ha estudiat tot, ho ha provat i depurat tot, per trobar el que li servís per expressar-se i fer-ho de la manera més ajustada possible.

Un conjunt de peces, diferents però acordades que en la seva diversitat i alhora lligam, ens expliquen una individualitat, un estil, una trajectòria artística molt personal i ben travada. Qualsevol peça de la Neus du, inqüestionablement, el seu segell: l’exigència de la perfecció formal i tècnica i la voluntat generosa de comunicació.

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top