Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Xavier Bienvenido Mestre

Observador i amb inquietuds d’aprendre i provar. Segurament aquestes característiques defineixen el meu caràcter i manera de treballar. Ja des de sempre, els oficis m’han despertat gran interès i curiositat i m’ha marcat un camí d’aprenentatge i respecte pels treballs que requereixen de processos vinculats a crear amb les mans. I m’ha permès aproximar-me als materials, a les seves característiques i possibilitats que ofereixen. El treball amb la fusta, la forja del ferro i, finalment, el contacte amb la ceràmica m’ha endinsat en aquests meravellosos instants on el pensament es transmet a través de les mans per treballar el material i convertir-lo en la idea imaginada. I és especialment en la ceràmica on trobo una especial connexió entre home i matèria. Segurament sigui pel contacte directe de les mans amb la terra i la plasticitat que ofereix aquest material, que permet donar-li forma mentre hom sent el contacte amb la terra. Contacte que es tradueix en sensibilitat i respecte cap al material.

M’especialitzo en el treball al torn, elaborant peces decoratives. I en acabats que descendeixen de tècniques mil·lenàries portades a peces amb caràcter contemporani.

Soc llicenciat en Enginyeria Industrial i actualment, a més de dedicar-me a la ceràmica, estic cursant els estudis d’arquitectura. Aquests estudis m’ajuden a la reflexió i observació de l’entorn i les intervencions humanes sobre aquest, als espais, volums, materials, textures, etc., que em permeten sinergies entre l’arquitectura i la ceràmica. I a valorar, cada cop més, l’importància del material en sí mateix, en l’essència.

Xavier Bienvenido i Mestre

bienve@bienveceramics.com www.bienveceramics.com Instagram

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top