Skip to content
ASSOCIACIÓ CERAMISTES DE CATALUNYA acc@ceramistescat.org

Subvencions de l’àmbit de la cultura

Ajut extraordinari per a professionals de la cultura

Ajut extraordinari de 750 euros per a la sostenibilitat econòmica del sector cultural que ha vist suspeses les seves activitats per raó de la crisi sanitària a Catalunya.

Per a la concessió d’aquests ajuts no es tindrà en compte l’ordre d’arribada de la sol·licitud sinó el nivell d’ingressos de la persona sol·licitant. Per tant, les sol·licituds es poden presentar durant tot el termini establert.

Termini de presentació de sol·licituds: des de les 9.00 hores del 27 de novembre fins les 9.00 hores del 4 de desembre de 2020.

Visiteu el web per a més informació i per demanar aquest ajut

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

COL·LABOREN

SEGUEIX-NOS A:

Back To Top